Planning Assessors és un despatx format per advocats i economistes especialitzat en la planificació fiscal, amb l’objectiu de reduir la càrrega tributària de les persones físiques i jurídiques, i en l’assessorament economicofinancer de les empreses.