Assessorament en preus de transferència


  • Disseny de polítiques de fixació del preu en les operacions entre parts vinculades o empreses del mateix grup.
  • Documentació de les polítiques utilitzades per tal de complir amb l’actual normativa.
  • Valoració a efectes fiscals de tot tipus d’operacions (compra-venda de béns, prestacions de serveis, operacions de finançament, royalties i altres intangibles, etc.)
  • Assistència en processos d’inspecció en matèria de preus de transferència.
  • Preparació d’acords previs de valoració amb l’administració.