Assessorament tributari


 • Fiscalitat internacional: incentius a la internacionalització, planificació de la repatriació de beneficis, interconnexió de la norma espanyola amb l'estrangera, etc.
 • Reestructuracions empresarials: fusions, escissions, bescanvi d'accions, aportacions no dineràries, etc.
 • Planificació de la successió de l'empresa familiar.
 • Due diligence: anàlisi fiscal en cas de compravenda de companyies.
 • Preparació de consultes i recursos davant l'Administració tributària i tribunals.
 • Representació del contribuent davant l'Administració tributària en procediments d'inspecció.
 • Formació en l'àmbit fiscal per al personal intern de les companyies.
 • Optimització de la fiscalitat en entitats sense ànim de lucre.
 • Preparació d'informes específics.
 • Contestació àgil i efectiva de consultes fiscals derivades de l'operativa diària.
 • Revisió de declaracions fiscals.
 • Previsió i confecció de la declaració de l'Impost sobre Societats.
 • Comunicació de novetats i jurisprudència fiscal.