Què ens distingeix


Proximitat al client

La nostra filosofia és la de proximitat, i per això, creiem que el desplaçament a les oficines del client representa un augment de la productivitat dels nostres serveis.

Proactivitat

Oferim una actitud proactiva envers la comunicació de les novetats en els diferents àmbits de l’assessorament que oferim.

Mantenim reunions periòdiques amb la direcció de la companyia per a proposar actuacions dins l’àmbit fiscal que poden reportar beneficis a l’organització.

Agilitat i eficiència

Planning Assessors es compromet a resoldre de forma ràpida i efectiva les diferents consultes i peticions formulades pel client.